Prilagodba romana Banket u Blitvi Miroslava Krleže

prilagodba i režija: Mladen Vukić

Imaginarni zemljopis, ali konkretno vrijeme Krležina romana postaju univerzalni kod. Čitan s današnje distance taj kod otkriva što je sve još uvijek živo, a trebalo je umrijeti (i nikako da umre) i još uvijek određuje suvremene estetske, ideološke, ekonomske i realpolitičke sfere.
Adaptacija se bavi dvama svjetonazorima: onim „vojničke čizme“ i nasuprotnom logikom „kutije olovnih slova“, zapravo svim onim između tih dviju krajnosti.

U crnome okviru, sa grančicom zimzelena, visila je tu na zidu ceduljica Burjanskoga: papirić ne veći od tri centimetra. Istrgnut iz jedne šegrtske bilježnice. Isprecrtan u kvadrate. A na tome zgužvanom požutjelom papiriću, danas već sasvim izblijedjelom, bilo je ljudskom krvlju napisano: »Burjanski svima! Ovo je naša posljednja noć, bog nam se smiluj, nas mu…«

Igraju: 

Slavko Juraga (pukovnik Barutanski), Anica Kovačević (generalica Michelson), Tomislav Martić (doktor Nielsen)

Radio Blitva:

Anja Đurinović, Dubravka Lelas, Adriana Šnajder, Ana Vučak, Ana Marija Žužul

Video – 2.Faza – Histrionski dom

Galerija (Faza 1. – Dvorana Napredak)