Zapisao C.S.Lewis                                                 

Autorski tim

Adaptacija: Marko Juraga & Luka Rukavina             

Redatelj: Marko Juraga

Dramaturg: Luka Rukavina

Uloge

Screwtape …Slavko Juraga

Wormwood …Ivan Đuričić

Premijera: 31.12.2017.

PISMO PRVO

Dragi moj Wormwoode,

Saznajem da ti svoga pacijenta navodiš na takvo čitanje i na takvo ponašanje da se što češće može naći u društvu svojih materijalistički nastrojenih prijatelja. Nisi li tu malo naivan? Čini se kao da vjeruješ da bi ga snagom dokaza mogao odvući od Neprijatelja. To bi zacijelo bilo moguće da je on živio nekoliko stoljeća prije. Tada su ljudi još prilično jasno znali kada je nešto dokazano, a kada nije i stvarno su vjerovali onome što je bilo dokazano. Za njih je još postojala veza između mišljenja i djelovanja i oni su mijenjali svoj život ako im je to nalagalo uvjerenje. Međutim, putem tiska, novina i drugih sličnih oružja mi smo to sve iz temelja promijenili. Tvoj se čovjek od djetinjstva navikavao na to da mu u mozgu pleše najmanje tucet proturječnih filozofija. Te nauke nisu za njega »istinite« ili »lažne«, nego »akademske« ili »praktične«, »zastarjele« ili »suvremene«, »konvencionalne« ili »nemilosrdne«. Pomodne su riječi, a čovjeka udaljiš od Crkve. Ne troši vrijeme na to da mu namećeš misao kako je materijalizam ispravan! Pusti ga da zaključi da je materijalizam, bio on jak ili prodoran, filozofija budućnosti. Takve su stvari njemu važne!

Galerija: